Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Toimialakatsaus

DHL:n toimialakohtainen lähestymistapa

Jokaisella toimialalla on omat erityispiirteensä ja toimitusketjutarpeensa. Toimialakohtainen lähestymistapa merkitsee, että teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa voidaksemme vastata juuri heidän toimialansa tarpeisiin ja siten tuottaa toiminnalle lisäarvoa. Rakennamme yksinkertaisia ja selkeitä toimialakohtaisia ratkaisuja, joiden ansiosta asiointi kanssamme on helppoa. Toimialan tarpeisiin suunnitellut innovatiiviset, edistykselliset ratkaisumme tuovat yrityksille kilpailuetua.

Merkittävimmät toimialat

Strategia 2015:n mukaisesti päätimme keskittyä entistä enemmän toimialakohtaisiin logistiikkatarpeisiin. Aloitimme biotieteistä ja terveydenhuollosta, teknologiasta, autoteollisuudesta, konepaja- sekä valmistavasta teollisuudesta.

Teknologia

Teknologia on nopeasti muuttuva ala, jonka tuotteilla on lyhyt elinkaari. Kova hintakilpailu edellyttää tehokasta kustannusten hallintaa.
Lue lisää teknologiastaNew Window


Biotieteet ja terveydenhuolto

Biotieteiden ja terveydenhuollon alan haasteina ovat mm. tehokkuuspyrkimykset sekä alaa säätelevien globaalien määräysten seuraaminen.
Lue lisää LSHC-alastaNew Window


Koneenrakennus ja valmistava teollisuus

Suurteollisuuden tuotantoprosessit vaativat monitahoisia toimitusketjurakenteita sekä pitkälle kehitettyjä ratkaisuja ja teknologiaa.
Lue lisää koneenrakennuksesta
ja valmistavasta teollisuudestaAutoteollisuus

Autoteollisuudessa on alkamassa uusi aikakausi ihmisten tavoitellessa suurempaa vapautta ja liikkuvuutta. Erityisesti kehittyvissä maissa kysyntä kasvaa jatkuvasti.
Lue lisää autoteollisuudestaNew Window