Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Litium-akkuja sisältävien laitteiden lähettäminen (akku laitteen sisällä tai ohessa

1. huhtikuuta 2016 astuivat voimaan tiukemmat IATA:n (International Air Transport Association) säännökset litium-akuille, jotka pakataan ja kuljetetaan irrallisina (UN3480/PI965).
Uudet säännökset vaikuttavat litium-akkukäyttöisiin elektroniikkalaitteisiin, riippumatta siitä ovatko ne ladattavia (litium-ioni) vai ei-ladattavia (litium-metalli). Säännökset ovat voimassa kun:
  • Litium-akut pakataan ja kuljetetaan erillisinä. Esimerkki: Irralliset akut/varavirtalähteet
  • Litium-akut on pakattu erikseen, mutta kuljetetaan samassa pakkauksessa laitteen kanssa. Esimerkki: Matkapuhelin ja ladattava litium-akku
  • Litium-akut sisältyvät tai on asennettu laitteeseen ja kuljetetaan siksi samassa pakkauksessa. Esimerkki: Tablet-tietokone integroidulla litium-akulla. Käyttäjä ei voi poistaa tai vaihtaa akkua.
Ilmailuala on nostanut esiin turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita ja siksi IATA:n säännöksiä litium-akkujen lähettämistä koskien on tiukennettu ja lentoyhtiöiden tulee valvoa niitä entistä tarkemmin.
Huomioi, että tällaisen sisällön turvallinen kuljettaminen ilmateitse sekä IATA:n säännösten täydellinen noudattaminen on lähettäjän oikeudellisella vastuulla. Tämän vuoksi IATA on tuottanut oppaan, joka auttaa lähettäjiä ymmärtämään ja noudattamaan säännöksiä.

Henkilö, yritys tai yhteisö, joka on merkitty lähettäjäksi DHL Express -rahtikirjaan on laillisesti vastuussa uusien IATA-säännösten kirjaimellisesta noudattamisesta. Tämä vastuu on voimassa, vaikkei litium-akkuja sisältävä lähetys kuulu tai ole valmisteltu rahtikirjalla mainitun henkilön, yrityksen tai yhteisön toimesta.
Ota yhteyttä DHL Expressiin, kun olet aikeissa lähettää litium-akkuja sisältäviä lähetyksiä. Asiantuntijamme auttavat mielellään viimeisimpien IATA:n vaarallisten aineiden säännösten tulkitsemisessa. Näin vältytään ei-toivotuilta seuraamuksilta,
IATA/ICAO on tehnyt päätöksen kieltää irrallisten litium-metalliakkujen kuljettamisen matkustajakoneissa 1. tammikuuta 2015 lähtien. Täten ei myöskään DHL Express voi hyväksyä kyseisiä akkuja verkostoonsa. IATA/ICAO -säännöksiä sovelletaan irrallisiin litium-metalliakkuihin (Section II, PI-968), kun taas laitteen kanssa samaan pakkaukseen pakatut litium-metalliakut (PI-969) tai laitteen sisältämät litium-metalliakut (PI-970) hyväksytään kuljetettavaksi kuten aiemminkin. Litium-ion akkuja koskevat säännökset pysyvät ennallaan.

Pakkausohjeiden PI-967 ja PI-970 mukaiset lähetykset saavat sisältää enintään 2 pakkausta (kummassakin voi olla enintään 4 kennoa tai 2 akkua sisällä laitteessa).

Litium-akkujen merkitseminen (tarroitus) ja muut siihen liittyvät vaatimukset ovat voimassa, jos lähetys sisältää enemmän kuin 2 pakkausta.

Siirtymäaika uusille säännöksille päättyy 31. joulukuuta 2016. Lähettäjiä suositellaan aloittamaan käytäntö kuitenkin mahdollisimman pian.

ICAO/IATA on päivittänyt sääntöjään 1. huhtikuuta 2016 alkaen. Litium-ioniakkujen (UN3480, PI 965) kuljettaminen rahtina matkustajalentokoneissa kielletään toistaiseksi. Tästä johtuen palvelutarjontamme tiettyihin kohteisiin on rajoitettua. PI-965 Section II vaatii erillisen asiakasnumeron luvituksen. Saat lisätietoa tästä DHL:ltä. Laitteen mukaan pakattujen litium-ioniakkujen (PI-966) tai laitteeseen sisältyvien litium-ioniakkujen (PI-967) kuljettaminen on sallittua. Mikäli lähetyksen valmistelu kuitenkin vaatii erilaisia litium-akkutarroja, lähettäjän asiakasnumero tulee olla luvitettu.

Tärkeää!

Litium-akut, joiden tiedetään tai epäillään olevan viallisia tai vaurioituneita, aiheuttavat suuren turvallisuusriskin henkilökunnalle ja omaisuudelle, eikä niitä ole sallittua kuljettaa lentokoneessa missään tilanteessa.
Jos tiedetään tai epäillään, että kannettava tietokone, matkapuhelin tai muu laite sisältää viallisen tai vaurioituneen litium-akun, tulee akku poistaa ennen kuin DHL voi hyväksyä lähetyksen kuljetettavaksi.